Вступ

Список

кандидатів на вступ до аспірантури ДЗ «ДМА» в 2017 році на місця держзамовлення


Очна денна форма навчання


091 – Біологія: 

Біохімія

1. Шевченко Юлія Анатоліївна

222 – Медицина:

Внутрішні хвороби

1. Бабець Аліна Анатоліївна

2. Семенов Віктор Вікторович

3. Щукіна Олена Сергіївна

4. Щудро Ольга Олександрівна

Загальна практика – сімейна медицина

1. Крамарчук Володимир Вікторович

2. Яшкіна Тетяна Олегівна

Нормальна фізіологія

1. Басиста Катерина Ігорівна

228 - Педіатрія:

1. Можейко Тетяна Вадимівна

2. Віленський Ярослав Вікторович

229 – Громадське здоровʹя: 

1. Степанов Сергій Володимирович


Очна вечірня форма навчання


222 – Медицина:

Хірургія

1. Пілін Євгеній Вікторович

2. Савенков Олег Юрійович

3. Дубченко Володимир Сергійович

4. Єрмолаєва Ганна Миколаївна

Анестезіологія та інтенсивна терапія

1. Минка Надія Вʹячеславівна

2. Дорофєєва Ганна Сергіївна

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Розклад вступних іспитів до аспірантури 2017 року на місця державного замовлення та на умовах контракту

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

 

Вступні іспити з іноземної мови відбудуться 04 вересня 2017 року о 08-30 за адресою:

 

Англійська мова -  корпус № 2, проспект Д. Яворницького, 24, кафедра мовної підготовки (3-й поверх), ауд. № 44.

Німецька мова – адміністративний корпус, вул. В. Вернадського, 9, кафедра мовної підготовки (5-й поверх), ауд. № 105.

Російська мова – корпус № 2, проспект Д. Яворницького, 24, кафедра мовної підготовки (3-й поверх), ауд. № 45.

 

 

 

Вступні іспити  зі спеціальності відбудуться 07 вересня 2017 року о 15-00 

 Спеціальність: 222 Медицина  - адміністративний корпус, вул. В. Вернадського, 9, кафедра мовної підготовки (5-й поверх), ауд. № 105, 106.

 Спеціальності: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я - адміністративний корпус,  вул. В. Вернадського, 9, кафедра мовної підготовки (5-й поверх), ауд. № 107.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Державний Заклад

«Дніпропетровська медична академія Міністерства МОЗ України»

оголошує конкурс для проведення прийому до аспірантури на місця державного замовлення

 

До аспірантури з очною денною формою навчання (з відривом від виробництва) за спеціальностями та спеціалізаціями:

Спеціальність: 091 – Біологія 1

Спеціальність: 222 – Медицина – 7

Спеціалізації: внутрішні хвороби – 3

загальна практика – сімейна медицина – 2

нормальна анатомія – 1

нормальна фізіологія – 1

Спеціальність: 228  – Педіатрія 2

Спеціальність: 229 – Громадське здоров’я 1 

До аспірантури з очною вечірньою формою навчання (без відриву від виробництва) за спеціальностями та спеціалізаціями:

Спеціальність: 222 – Медицина – 6

Спеціалізації: хірургія – 4

анестезіологія та інтенсивна терапія – 2

 

Також ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» оголошує прийом документів від громадян для вступу до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва на контрактних умовах.


Особи, що вступають до аспірантури, подають на імя ректора ДЗ «ДМА»:

-          заяву;

-          особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;

-          копію диплома спеціаліста (разом з додатком до нього) та магістра (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності;

-          копію сертифікату лікаря-спеціаліста (за наявності);

-          список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності та спеціалізації;

-          медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286/о;

-          рекомендацію на наукову роботу вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

-          сертифікат щодо підтвердження рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);

-          копію паспорту;

-          копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-          2 фотокартки 3х4.

-          аспіранти з очною денною формою навчання – трудову книжку та копії трудової книжки.

Паспорт, оригінали документів (диплом про вищу освіту з додатком, диплом магістра, сертифікати), пред’являються особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Документи приймаються тільки у повному комплекті.Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури у 2017 році проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії (очна або заочна форма навчання)

1

2

Початок прийому заяв і документів

15 серпня

Закінчення прийому заяв і документів

31 серпня року о 1630

Строки проведення вступних іспитів

1 вересня – 11 вересня

Вступні іспити з іноземної мови

з 1 вересня по 5 вересня

Вступні іспити зі спеціальності

з 6 вересня по 10 вересня

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

11 вересня

Зарахування вступників за державним замовленням (за умови отримання ДЗ «ДМА» плану державного замовлення до

15 вересня, але не пізніше одного тижня після отримання академією плану державного замовлення)

до 15 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)

до 15 вересня

 


Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
31 серп. 2017 р., 23:33
Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
15 трав. 2017 р., 07:07
Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
8 вер. 2017 р., 07:02
Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
8 вер. 2017 р., 07:02
ĉ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
31 серп. 2017 р., 06:34
Comments